Mulți dintre cei care au investit în criptomonede visează să se îmbogățească peste noapte. Cu toate acestea, astfel de povești de succes sunt destule de rare. Mai frecvente sunt cazurile celor care au pierdut sume considerabile, volatilitatea monedelor virtuale fiind extrem de mare. În plus, odată cu creșterea în popularitate a tranzacțiilor cu criptomonede, o nouă întrebare apare: ce taxe am de plătit?

Încă din anul 2019, odată cu modificarea Codului fiscal, câștigurile obținute din transferul de monedă virtuală este încadrat în categoria de venituri din alte surse, a căror cotă impozabilă este de 10% din diferența pozitivă între prețul de vânzare și prețul de achiziție. Contribuabilii care obțin aceste câștiguri au obligația de a depune declarația unică privind impozitul pe venit până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Însă când devin, concret, câștigurile din transferul de monedă virtuală impozabile? Una dintre aceste situații este în momentul conversiei dintr-o criptomonedă într-o monedă convențională. Dar transferul de monedă virtuală (ca operațiune impozabilă) se poate concretiza în mai multe feluri: spre exemplu, conversia dintr-o monedă virtuală într-alta sau chiar achiziționarea de bunuri cu astfel de monede. Totuși, având în vedere caracterul nereglementat al acestor tranzacții, precum și accesarea a portofelului electronic care le contorizează, devine dificil atât pentru contribuabil, cât și pentru organele fiscale să declare/ să taxeze venituri cât timp nu se transformă într-o monedă convențională. Chiar și în contextul conversiilor crypto – monedă convențională, este greu de determinat profitul, iar acest lucru depinde de la o platformă de conversie la alta.

Nerespectarea obligației de a declara câștigurile și de a plăti taxele aferente poate consitui infracțiune de evaziune fiscală, care se pedepsește cu închisoare de la 2 la 8 ani, în condițiile art. 9 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 241/2005.

Sursă: https://www.facebook.com/albulegalwhitecollarcrime/videos/2187987611350506/